Vip

Илија Крстев треба под итно да прими хемотерапии за да се подобри неговата здравствена состојба. Но неговото семејство не може да ги плати трошоците за лекот кој не подлежи под Фондот за здравство на Република Македонија. Да помогнеме.

Донациски број за корисници на Телеком 070 143-401

Донациски број за корисници на Оне.Вип 143-483

Превземено од Телеком и Оне.Вип