Додека човекот продолжува безмилосно да ги уништува животите на други живи суштества, нема да има добро здравје и мир. Додека луѓето колат животни, тие ќе се убиваат еден со друг.

Питагора

banerIscelitelMilenium

  • 30 дена
  • 7 дена
  • 24 часа