Турлитава

Она кога ќе видиш како изгледаш на сликата од лична карта

Повеќе...

Она кога клиентот ти ја објаснува спецификацијата

Повеќе...

Она кога практикантот се кара со senior developer

Повеќе...

Паузата за ручек за време на колоквиумска недела

Повеќе...

Се сеќавате на ова момче?!

ВИДЕО: Вчерашиот одбранет пенал од страна на Касиљас

Повеќе...

Она кога ги испраќаш родителите на жена ти

Повеќе...

Трите стадиуми од животот

Повеќе...

Она кога ќе видиш како си излегол на сликата од лична карта

Повеќе...

Она кога некој ти ѕвони на врата додека си во тоалет

Повеќе...