На малиот Стефан Тасевски роден на 19-ти мај 2003-та година, му е потребна итна финансиска помош за лекување во странство.

Поради прогресивно влошување на општата состојба на Стефан, третманот мора да започне итно бидејќи од тоа зависи успехот во лекувањето.

Извор: КУРИР

marijaSerif

bikini-kino-milenium

  • 30 дена
  • 7 дена
  • 24 часа