Се чудиме како тетките што работат во аптеките успеваат да прочитаат што пишува на рецептата.

rakopisot-na-doktorot

skopskaLinijabanerMilenium

  • 30 дена
  • 7 дена
  • 24 часа