Како жените ги казнуваат своите мажи ако направат нешто што ќе ги налути? Зависи од делото... 

kazna.pomerka

banerIscelitelMilenium

  • 30 дена
  • 7 дена
  • 24 часа